TMT | KIẾN TẠO THÀNH CÔNG

Văn hóa TMT

Với mong muốn không chỉ là nơi làm việc, mà còn là nơi để chia sẻ và lắng nghe, để đồng cảm và đồng hành cùng nhau. TMT mong muốn mỗi thành viên không chỉ hết lòng với công việc mà tại TMT các thành viên có thể tự hào “TMT là đại gia đình thứ 2” của mình.

Lợi thế cạnh tranh

Đội ngũ nhân sự

Có nhiều kinh nghiệm trong ngành, có ý chí tiến thủ chính là tác nhân tạo ra sự khác biệt của thị trường.

Tầm nhìn doanh nghiệp

Đã được hoạch định sẵn, từ đó biết đi đúng hướng và đi nhanh nhất để giữ vững vị thế của mình.

Giải pháp đa dạng

Với hệ sinh thái phần mềm đa dạng và liên tục được cải tiến, đây chính là yếu tố giúp TMT luôn tiên phong trong mọi sân chơi.

5 Giá trị cốt lõi

TMT đề ra 5 tiêu chí “Tinh thần làm chủ - Sáng tạo, Đổi mới - Trung thực - Kỷ luật - Cộng tác”, đề cao tinh thần cũng như thể hiện sự cầu toàn đối với mỗi thành viên trong công ty, điều đó đồng nghĩa việc TMT thực sự được xây dựng từ những cá nhân có tố chất, có năng lực và luôn không ngừng tự học hỏi, tự trau dồi.

Tinh thần làm chủ (Ownership)

- Là tinh thần tiếp nhận công việc với tư duy như một người chủ công ty - luôn đặt mình là người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề trong mọi tình huống. - Là tinh thần không chỉ hoàn thành công việc, mà là ý chí quyết tâm đạt được mục tiêu công việc với kết quả tốt nhất và rủi ro ít nhất. - Là tinh thần luôn dành tâm huyết để nghĩ về việc làm tốt hơn, tối ưu hơn trong mọi hoàn cảnh.

Trung thực (Integrity)

Là thái độ tôn trọng sự thật, làm điều đúng, dũng cảm nhận lỗi khi mắc lỗi.

Sáng tạo, Đổi mới (Creativity & Innovation)

Là khả năng thoát khỏi các tư duy truyền thống và nhìn nhận tình huống dưới góc độ mới, đưa ra các cách làm mới, áp dụng công nghệ mới vào quy trình làm việc nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm - dịch vụ.

Kỷ luật (Discipline)

Là khả năng làm chủ mọi hành vi nhận thức của mình theo đúng khuôn khổ mà không chịu chi phối từ bất kỳ một cá nhân nào bên ngoài.

Cộng tác (Collaboration)

Là tinh thần hợp tác tích cực với các thành viên khác để hoàn thành các mục tiêu chung. Khi cộng tác, tinh thần win - win giữa các bên tham gia luôn được đề cao để tạo động lực cùng đạt mục tiêu cùng phát triển giữa các bên tham gia.

Hãy cùng chúng tôi kiến tạo
TƯƠNG LAI