TMT | KIẾN TẠO THÀNH CÔNG

Đội ngũ đại gia đình TMT

Phòng kinh doanh

Xây dựng các chiến lược tìm kiếm khách hàng. Nghiên cứu và phân tích các dữ liệu kinh doanh nhằm tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng cho doanh nghiệp.

Phòng nhân sự

Là bộ phận gắn liền với từng thành viên của công ty, nhân sự luôn là đội ngũ được chú trọng. Với quy mô phát triển lớn mạnh của công ty, đội ngũ nhân sự trong tương lai sẽ được bổ sung thêm nhiều vị trí để đáp ứng nhu cầu công việc

Phòng kế toán

Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp. Giám sát các hoạt động thu chi để ngăn ngừa các hành vi sai phạm theo quy định.

Phòng lập trình

Đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển sản phẩm. Là đội ngũ tiên phong trong việc tìm tòi những giải pháp công nghệ mới nhất, giải quyết khó khăn cho khách hàng.

Phòng support

Bộ phận có quan hệ rộng nhất công ty, đại diện hỗ trợ tư vấn, chăm sóc khách hàng. Các supporter luôn có mặt bất cứ khi nào khách hàng cần.

Phòng marketing

Bộ phận không thể thiếu của doanh nghiệp. Là cầu nối giữa sản phẩm và khách hàng. Có nhiệm vụ phát triển và định hướng thương hiệu. Sáng tạo là tiêu chí ưu tiên hàng đầu của thành viên phòng Marketing.

Phòng UX / UI - Tester - BA

Phòng UX / UI - Tester - BA là bộ phận kiểm tra, phân tích và thiết kế phần mềm để mang đến những giải pháp phù hợp và hoàn thiện nhất cho khách hàng.

Hãy cùng chúng tôi kiến tạo
TƯƠNG LAI